Den grønne bølge spreder sig mere og mere ud over hele landet. Privatbilerne kører i stigende grad på el, men også flere erhvervskøretøjer går el-vejen i disse år. En af dem er Leif Larsen Ventilation, som oplever flere fordele ved at arbejdet gøres i elbiler.

“Det interesserer mig meget, hvad den enkelte person og den enkelte virksomhed kan gøre, når det kommer til klimaaftryk og den grønne omstilling. Derfor var det også meget naturligt, at vi skulle prøve kræfter med at køre på el,” siger Jesper Larsen, der er direktør i ventilationsfirmaet Leif Larsen Ventilation.

Sidste efterår skiftede de en af deres varevogne, og i stedet for at vælge en ny dieselbil, faldt valget på en Maxus E-deliver 3, der kun kører på el. For Jesper var valget oplagt.

“Jeg syntes, at vi skulle gøre vores lille del og give det et forsøg med at køre på el. Vi har mange opgaver i hovedstadsområdet, og der er det perfekt med en el-varevogn, og vi mente, at det var vigtigt at komme med på vognen og køre mere grønt, der hvor vi kunne,” siger Jesper Larsen.

Bilen er vigtig i det daglige


Valget om at skifte til el var i første omgang et forsøg fra Leif Larsen Ventilations side, og selvom tanken om at skifte til el har været der længe, var det en beslutning, der krævede meget overvejelse, før den endeligt blev taget.

“Vi kender de biler, vi kører i, og de er så stor en del af vores daglige arbejde, at vi ikke bare skifter til noget nyt uden at tænke os godt om. Men vi vidste jo også, at den grønne udvikling er utrolig vigtig og ikke lader sig stoppe. Så derfor valgte vi i sidste ende at indgå et samarbejde med Maxus om en model E-deliver 3. Og det har vi været rigtig glade for.”

Medarbejderne i ventilationsfirmaet bruger meget tid på transport i det daglige arbejde, så derfor var det vigtigt for Jesper Larsen, at den nye varebil både var rummelig og bekvem, og på alle måder var optimal til det daglige arbejde.

“Vi har store og små opgaver hos mange kunder, og derfor er det vigtigt, at vi har et professionelt setup. Vores biler skal kunne rumme materiale, værktøj og medarbejdere, og så skal de kunne holde til rigtig mange kilometer i det daglige. Jeg synes, at vi har fået en super god bil, der passer til vores behov.”

Storbyen giver de bedste muligheder


Leif Larsen Ventilation bruger deres nye el-varebil til store og små opgaver i og omkring hovedstaden, hvor det på alle måder er praktisk at køre på el og ikke på benzin. Mens de længere stræk dog stadig varetages af de benzindrevne varebiler.

“I hovedstaden er der ladestandere rigtig mange steder, og vi er aldrig særlig langt hjemmefra. Det er jo også udfordringen ved at køre på el; infrastrukturen omkring det, og det skal man selvfølgelig have i baghovedet. Til opgaver, hvor vi skal køre langt, der tager vi benzinbilerne, men i byen bliver elbilen brugt så meget som muligt,” siger Jesper Larsen.

Og selvom ikke alle opgaver i firmaet løses af elbilen, er Jesper Larsen ikke i tvivl om, hvilken vej udviklingen går.

“El er fremtiden også inden for varebiler og varetransport i det hele taget. Det er jeg sikker på. Èn af fordelene ved en elbil er også, at der er så meget mindre vedligehold på den. Der er bare færre ting i el-motoren, der kan gå i stykker. Det betyder jo også noget i hverdagen.”

Flere med på vognen

Når snakken falder på, om flere virksomheder burde tage samme skridt som Leif Larsen Ventilation har gjort med deres køretøjer, er direktøren ikke i tvivl.

“Ja, det synes jeg faktisk. Fordi, det er den vej udviklingen går, og jo før vi får omstillet vores virksomheder til det, jo nemmere går det. Jeg tror på, at omstilling til el er en sneboldeffekt. Det starter i det små med virksomheder som vores, og lige så langsomt kommer flere og flere med, og det synes jeg, er en rigtig god udvikling,” siger Jesper Larsen.

Samtidig er han opmærksom på mange af de bekymringer, som erhvervsdrivende kan have ved at skifte til elbiler, og hvor stor en omkostning dette skifte vil have på forretningen.

“Jeg var selv meget i tvivl. Man har jo hørt om problemer med at skifte til el. Men hvis man starter i det små, ligesom os, hvor vi skiftede én bil til el, så kan man langsomt skalere op. Vi ville gerne bidrage positivt til udviklingen, og vi gør vores lille del. Hvis andre gør deres lille del, så giver det store resultater i det lange løb.”