Stadig flere danskere er generet af støj på arbejdspladsen. Blandt de mest udsatte grupper er chauffører og håndværkere, der tilbringer meget tid i larmende køretøjer. En elektrisk varevogn kan være vejen til flere støjfri pauser i arbejdsdagen.

Det er de færreste, der trives med at opholde sig i støjende omgivelser gennem længere tid. Men for nogle erhvervsgrupper er støjen en integreret del af hverdagen. Det gælder eksempelvis chauffører og håndværkere, der tilbringer meget tid i varevogne eller på byggepladser.

En af dem er tømrer og bygningskonstruktør Hans Peter Busk fra tømrer- og snedkerfirmaet B.P. Byg.

"Vi arbejder i nogle omgivelser, som nogle gange kan være meget larmende," fortæller han.

Hans Peter Busk er langt fra alene. En undersøgelse fra 2018 lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser en generel stigning i antallet af ansatte, der generes af støj på arbejdspladsen. Hele 54,5 pct. af deltagerne i undersøgelsen angav, at de var udsat for forstyrrende støj i mindst en fjerdedel af arbejdstiden. I 2012 var tallet kun 42 pct.

Støjen opleves med andre ord som en stigende udfordring på mange danske arbejdspladser, og den behøver ikke at give høreskader for at være et arbejdsmiljøproblem. Et vedvarende lavt støjniveau kan også være skadeligt og kan udløse både koncentrationsbesvær, stress og hovedpine.

Folk, der arbejder i storrumskontorer, bliver stressedef manglen på stilhed og lydpauser, og mange er trætte i hovedet, når de endelig kommer hjem. På samme måde er mange chauffører pressede af en hverdag med trængsel og støj - både fra omgivelserne og fra bilen, der er deres primære arbejdsplads.
  

Frirum i kabinen

Hans Peter Busk fra tømrer- og snedkerfirmaet B.P. Byg erkender, at støjen er svær at undgå i en travl arbejdsdag.

"Det kan være os selv, som arbejder med larmende maskiner, men det kan også være andre håndværkere, som arbejder på en fælles byggeplads. Og selvom vi naturligvis bruger høreværn, når vi arbejder i meget larmende omgivelser, kan det virkelig være rart at få en pause fra støj en gang imellem," forklarer han.

Pausen kunne eksempelvis komme fra kabinen i kassevognen, når man kører til og fra de forskellige opgaver eller bare sætter sig ind for at hvile ørene.

"Vi bruger helt klart tiden i bilen som en pause fra støj. Enten når vi kører til eller fra arbejde, eller når vi kører i løbet af dagen. Så snart, man sætter sig ind i kabinen og lukker døren, falder lydniveauet jo betragteligt," fortæller Hans Peter Busk.

Transportsektoren er en af de brancher, hvor problemet med støj på arbejdsdagen er størst. Og her fungerer kabinen langt fra altid som et frirum. Mange ældre varevogne dårligt isolerede, og støjen i kabinen kan være så høj, at den kan være skadelig.

"Alt efter bilens stand kan støjen i kabinen ryge op i 85-86 decibel, og det er langt over grænseværdien for, hvornår det er skadeligt," sagde miljøkonsulent i SF's transportgruppe Keld Jensen til avisen.dk i 2013.

Et særligt forhold gør chaufførerne ekstra sårbare over for støjgenerne. De kan modsat andre faggrupper ikke bære høreværn i kabinen, da det er til fare for trafiksikkerheden.

Ved at reducere kabinestøjen kan man give chaufførerne et frirum fra støj, der er til gavn for både velvære og arbejdsglæde. Stadig flere virksomheder omlægger da også flåden til støjsvage el-varevogne, der udover at give chaufføren mere arbejdsro også er mere miljøvenlige og billigere i drift. På en fuld opladning til omkring 100 kroner kan man typisk køre i omegnen af 300 kilometer, og det gælder også for bykørsel med mange standsninger.

B.P. Bygs varevogne er ikke elektriske – endnu. Men det kunne sagtens være en mulighed, når de næste gang skal udskiftes.

"Vi kører jo mest rundt i Københavnsområdet, så vi kunne sagtens skifte til elbiler. Det ville jo også give endnu mere støjfri pauser," fastslår Hans Peter Busk.

Faktaboks
Elektriske varevogne fra Maxus

e-Deliver 3
● Rækkevidde op til 344 km
● Varerum op til 6,3 m3
● Batterigaranti: 8 år / 160.000 km
● Pris fra: 199.900 kr.

e-Deliver 9
● Rækkevidde op til 353 km
● Varerum op til 11 m3
● Batterigaranti: 8 år / 160.000 km
● Pris fra: 419.900 kr.