Støj stresser, og kravet om støjfri byer er de seneste år taget til i styrke. Ifølge fremtidsforsker Marianne Levinsen vil vores behov for fred og ro ændre vore byer radikalt.

Trafiklarm fra morgen til aften. Det har i mange år været noget, man bare skulle acceptere, hvis man gerne ville bo i byen. Men måske behøver det ikke være sådan. For hvad hvis man kunne skrue ned for de mange støjkilder og dermed gøre byen til et mere behageligt sted at bo og leve?

Teknologien gør det allerede i dag muligt at reducere støjgenerne fra trafikken. Det kan eksempelvis gøres ved hjælp af støjsvag asfalt, støjværn og ikke mindst elbiler.

Samtidig ønsker stadig flere byboere at slippe for trafiklarm i hverdagen. Det kan ifølge fremtidsforsker Marianne Levinsen sætte ekstra fart på processen med at eliminere byernes støjgener.

”Larm er et af det moderne menneskes primære hadeobjekter. Folk i byerne vil ikke finde sig i at bo i et støjhelvede, og politikerne vil blive nødt til at tage problemet seriøst,” siger hun.

Grøn transport bliver et konkurrenceparameter

Det har længe været kendt, at vedvarende støj kan forårsage stress og andre sygdomme. Noget af det, der larmer mest, er trafikken. Og problemets omfang er stort. Ifølge rådgivningsvirksomheden FORCE Technology er omkring 1,4 mio. danskere belastet af støj, der overstiger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse.

Marianne Levinsen forventer, at vi i de kommende år kommer til at se et gennemgribende opgør med larm, trængsel og forurening i byerne. Det gælder ikke mindst på transportområdet, hvor el- og hybridmotorer vinder frem på bekostning af benzin- og dieseldrevne køretøjer.

”Der vil blive stillet krav til omlægning til grønne og mindre støjgenerende transportmidler i byen. Ikke kun i forhold til persontransport, men i lige så høj grad, når det kommer til varetransport”.

Flere og flere transportvirksomheder har ifølge Levinsen allerede omlagt driften til grønnere alternativer. Og hun forventer, at det for virksomhederne vil blive en central konkurrenceparameter fremover. Ikke kun på grund af politisk regulering, men i lige så høj grad fordi forbrugerne stiller krav om bæredygtighed hos dem, der producerer og leverer vores varer.

”Varetransport vil komme til at handle mere og mere om, hvordan det kan gøres på den grønneste og mest bæredygtige måde. Og reduktion af støjgener er en del af dette”.

Omlægningen til eldrevne køretøjer er kun en del af den forandring, der er i gang på transportområdet disse år. Låne- og deleordninger vinder frem som alternativer til at eje egen bil, og ude i horisonten lurer de selvkørende biler, som vil tilbyde helt nye muligheder for fleksibel person- og varetransport.

Rapport: Massiv omlægning til el

Tænketanken MandagMorgen har sammen med Realdania lavet rapporten "2050 - Der bli'r et yndigt land", som opstiller en række visioner for fremtidens danske samfund. Rapporten forudser blandt andet, at den grønne omstilling markant vil ændre på vores forbrug og opfattelse af transport:

”Over 80% af den danske person- og varetransport kører på el i 2050. Takket være massive investeringer i kollektiv trafik og ny teknologi er Danmark blevet kædet sammen i en effektiv og fleksibel infrastruktur, der gør det hurtigt og let at bevæge sig rundt, uanset om turen går inden for bygrænsen eller på tværs af landsdele,” lyder det i rapporten.

Tiden vil vise, hvor mange af rapportens visioner, der bliver til virkelighed. Og om den grønne omstilling vil gå hånd i hånd med mindre larm i de danske byer.

Spørger man Marianne Levinsen, er kampen mod støjen i byerne en del af en større trend.

”Vi har været gennem en lang periode, hvor vækst har været i centrum for byernes udvikling. Der skulle være flere beboere, flere events, flere byggerier. Nu ser vi en modsatrettet bølge. Byen skal frem for alt være det gode sted at bo og leve,” siger hun.

Fred, ro og fordybelse rimer dårligt på trafiklarm og trængsel. Det er ifølge Levinsen en af de primære grunde til, at vi i de kommende kan forvente et større opgør med byernes støjgener.

”Støj er et af de vigtigste parametre for vores velbefindende. Vi ser mere og mere, at dem, der bor i byerne, kræver at få lov til at leve helt almindeligt uden at være indhyllet i støj. Det er det moderne menneskes luksus”.


Faktaboks
Elektriske varevogne fra Maxus

e-Deliver 3
● Rækkevidde op til 344 km
● Varerum op til 6,3 m3
● Batterigaranti: 8 år / 160.000 km
● Pris fra: 199.900 kr.

e-Deliver 9
● Rækkevidde op til 353 km
● Varerum op til 11 m3
● Batterigaranti: 8 år / 160.000 km
● Pris fra: 419.900 kr.