e-Deliver 3 | Øjebolte

Fastgjøres til T-stykket. Næsten alt kan fastgjøres til lastholderen.
Forhindrer også sidebevægelser.

HTS11009162